tikal.ro

Politica de confidențialitate

Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către tikal.ro  și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual https://tikal.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către tikal.ro fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzătorhttps://tikal.ro, cu denumirea comercială Șanse Egale SRL – CUI  43515221, J3/6/05.01.2021.

Bunuri – orice curs sau seminariu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul https://tikal.ro și subdomeniile acestuia.

Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul tikal.ro, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comandă va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Termeni și condiţii

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile cursurilor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea tikal.ro și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a tikal.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de tikal.ro, includerea oricărui element de conținut în afară Site-ului, îndepărtarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al tikal.ro asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al tikal.ro.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaţilor prezente şi viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele şi orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparţin tikal.ro.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se afla în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al tikal.ro. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursă: nume site – link către conținutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile către site-ul tikal.ro, iar specificarea sursei informaţiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea tikal.ro – link către conţinutul site-ului)

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi toate drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului şi partenerii săi le deţin asupra/în legătură cu site-ul https://tikal.ro/.

Tikal.ro îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa mail contact@tikal.ro, cu specificaţia „În atenţia agenţiei”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informaţii ori materiale către site îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu angajează în niciun mod răspunderea tikal.ro, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Tikal.ro poate derula în orice moment campanii publicitare şi/sau promoţii în orice secţiune din site, fără ca această operaţiune să necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spaţiile şi dimensiunea campaniilor publicitare şi promoţiilor nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului şi pot fi schimbate oricând fără a necesita anunţarea prealabilă.

Tikal.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoţiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

Limitarea răspunderii administratorului site-ului

Tikal.ro nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul site-ului, respectiv pentru conţinutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, tikal.ro va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi manieră profesionistă în care vor fi furnizate informaţiile pe site, pentru a dobândi şi menţine încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, tikal.ro va încerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile şi omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanţii pentru conţinutul site-ului şi în nicio situaţie nu poate fi ţinut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părţi/secvenţe/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conţinutului site-ului.

Informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credinţă, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail office@tikal.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informaţia prezentată poate include eventuale informaţii inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligenţele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă faptul că tikal.ro nu garantează:

  • că informaţiile conţinute pe site sunt pe deplin complete;
  • că informaţiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte şi nu îşi asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
  • că informaţiile sau serviciile de pe site vor satisface toate cerinţele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora Utilizatorii îşi asumă întreaga responsabilitate;
  • pentru rezultatele obţinute de Utilizatori ca urmare a folosirii informaţiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informaţiilor şi a serviciilor făcându-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
  • că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcţiona constant, neîntrerupt, fără erori – faţă de acest aspect, tikal.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncţionării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informaţiilor obţinute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii înţeleg şi acceptă faptul că tikal.ro nu este responsabilă pentru eventuale inadvertenţe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate pe site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înţeleg şi acceptă că tikal.ro este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum şi pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere tikal.ro pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forţă majoră, tikal.ro şi/sau operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, este exonerata total de orice răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al tikal.ro, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure https://tikal.ro/ şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Tikal.ro nu oferă nicio garanţie, nici în mod expres şi nici implicit, în ceea ce priveşte inclusiv, dar fără limitare la funcţionarea site-ului tikal.ro, informaţia, conţinutul, materialele, cursurile sau seminariile de pe site, precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi aplicarea informaţiilor se face pe propriul lor risc.

Abonarea Utilizatorilor la newslettere şi alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere şi alerte prin poştă electronică, existând posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă primită pe mailul introdus explicit la abonare.

Faţă de faptul că accesul la cursurilor oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, aşadar pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, recomandăm Utilizatorilor că aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terţe persoane, chiar dacă acestea afirma că vă contactează din partea site-ului.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârşitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign ouţ”/”Log off/Dezautentificare” în pagina vizitată.

Acest site foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.